Občianske združenie - HÝĽ - Podpora 2%

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   


 

 

Podpora 

Podporte nás formou poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu.

Sme zaregistrovaní Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov dvoch percent z daní fyzických a právnických osôb.


Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.pdf

 

Údaje o mimovládnej neziskovej organizácii OZ Hýľ:  

      OZ Hýľ

         Hýľov 75
         044 12 Nižný Klátov

        
IČO: 45007578


Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili 2% zo zaplatenej dane z príjmu.


www.ozhyl.sk