Občianske združenie - HÝĽ - Verejné obstarávanie

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   

 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Hýľ, občianske združenie
Sídlo: Hýľov 75, 044 12 Nižný Klátov
IČO: 45007578
Štatutárny zástupca: Imrich Petráš, predseda
Web: www.ozhyl.sk


Profil:

Hýľ, občianske združenie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb realizuje verejný obstarávateľ  v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

 

Aktuálne výzvy

Nie sú aktuálne žiadne výzvy.

 

Zverejnené výzvy k ukončeným verejným obstarávaniam

Poskytnutie konferenčných priestorov stravovacích služieb a ubytovania účastníkov - informačný seminár, súbor doc, 166 kB

zverejnené 2.9.2013

 

Ukončené verejné obstarávania

V zmysle  zákona  o verejnom obstarávaní, informuje Hýľ, občianske združenie o realizovaných verejných obstarávaniach v treťom štvrťroku roku 2013:

Predmet obstarávania                                                         

Cena obstarávania s DPH

Identifikácia víťazného uchádzača                              

Konferenčné priestory a služby, stravovacie služby a ubytovanie účastníkov – informačný seminár“

1162,15 eur                             

Rekreačné zariadenie Zlatá Idka, Zlatá Idka 261, 044 61 Zlatá Idka, Prevádzkovateľ: Chemako, s.r.o., Moldavská 8, 040 12 Košice, IČO: 36 173 720

 

 

V zmysle  zákona  o verejnom obstarávaní, informuje Hýľ, občianske združenie o realizovaných verejných obstarávaniach v druhom štvrťroku roku 2013:

Predmet obstarávania                                                         

Cena obstarávania s DPH

Identifikácia víťazného uchádzača                              

Poskytnutie služieb koordinátora – organizačného garanta projektu „Možnosti integrovania zásad, nástrojov a praxe pre zvýšenie ekologickej stability krajiny, rozvoj podnikania a kvality života na území pôsobností MAS RUDOHORIE

9500 eur                             

Ing. Róbert Moško, Kadlubská 16/A, 040 01 Košice,   IČO: 41034091

 

Predmet obstarávania                                                         

Cena obstarávania s DPH

Identifikácia víťazného uchádzača                              

Poskytnutie služieb finančného manažéra a administrátora projektu: "Možnosti integrovania zásad, nástrojov a praxe pre zvýšenie ekologickej stability krajiny, rozvoj podnikania a kvality života na území pôsobností MAS RUDOHORIE“

7500 eur                             

m.b., s.r.o. v zastúpení Ing. Mária Bertová, Orlia 11, 040 01 Košice,   IČO: 36844691


www.ozhyl.sk