Občianske združenie - HÝĽ - História

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   

 

História

Občianské združenie Hýľ dňom 19. marca 2004 začalo svoju aktivitu zapísaním sa do Registra združení obcí.


Dňa 28.4.2007 sme zorganizovali turistický pochod pri príležitosti ktorého sme na Kojšovej holi osadili kríž, ktorý posvätil p. farár Peter Kentoš. Akcia bola taká vydarená - počasie a nálada výborná - že sa zapáčila viacerým účastníkom a preto sa členovia Občianského združenia Hýľ rozhodli tento výstup nazvať „Na počesť Jána Pavla II.“ a realizovať ho pravidelne každý rok, v poslednú aprílovú sobotu, keď sa celý svet dozvedel o úmrtí Jána Pavla II.

V roku 2009 Občianske združenie Hýľ vstúpilo do Miestnej akčnej skupiny Rudohorie, o.z. skrátené MAS Rudohorie, o.z. MAS je pracovná a iniciatívna skupina založená za účelom vytvorenia integrovanej stratégie obnovy a rozvoja vidieckeho regiónu Rudohorie. Spoločným záujmom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

Základným poslaním združenia je pôsobiť ako miestny iniciačný riadiaci a kontrolný orgán, ktorý v súlade s prístupom LEADER prevádza činnosti s nasledujúcimi cieľmi:
1) Vypracovať a implementovať spoločnú stratégiu všestranného rozvoja regiónu Rudohorie.
2) Chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia regiónu Rudohorie.
3) Podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia regiónu prispievajúce ku skvalitňovaniu života na vidieku.
4) Propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi regiónu.
5) Rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni.


www.ozhyl.sk