Občianske združenie - HÝĽ - Súčasnosť

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   

 

Súčasnosť

OZ Hýľ realizuje vzdelávaco-informačný projekt Možnosti integrovania zásad, nástrojov a praxe pre zvýšenie ekologickej stability krajiny, rozvoj podnikania a kvality života na území pôsobnosti MAS RUDOHORIE , spolufinancovaný ES zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EFPRV).

OZ Hýľ pripravuje pravidelný turistický pochod Hýľovská 35-ka v termíne 11. máj 2013.


www.ozhyl.sk