Občianske združenie - HÝĽ - Povinne zverejňované info

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   

 

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z.z.

 

Zmluvy

Faktúry

 

Zmluvy

Prehľad uzavretých zmlúv na poskytnutie služby, dodanie tovaru 2013, súbor pdf, 49 kB, aktualizované 24.9.2013

ZMLUVA č. 1/2013 na o poskytovaní služieb koordinátora – organizačného garanta projektu
„Možnosti integrovania zásad, nástrojov a praxe pre zvýšenie ekologickej
stability krajiny, rozvoj podnikania a kvality života na území pôsobností MAS
RUDOHORIE
, súbor pdf, 84 Kb, zverejnené 30.4.2013

ZMLUVA č. 2/2013 o poskytovaní služieb „Finančný manažér a administrátor projektu: Možnosti
integrovania zásad, nástrojov a praxe pre zvýšenie ekologickej stability
krajiny, rozvoj podnikania a kvality života na území pôsobností MAS
RUDOHORIE"
súbor pdf, 83 Kb, zverejnené 30.4.2013 

ZMLUVA o dielo - spracovanie a tlač informačných materiálov dodanie propagačných materiálov", súbor pdf, 88 kB, zverejnené 25.6.2013

Zmluva o dielo - lektorská činnosť a príprava študijných materiálov, súbor pdf, 82 kB, zverejnené 28.6.2013

ZMLUVA o poskytnutí služby "Konferenčné priestory a služby, stravovacie služby a ubytovanie účastníkov" - informačný seminár, súbor pdf, 75 kB, zverejnené 13.9.2013

ZMLUVA poskytnutí služieb - "Zabezpečenie stravovania, prenájom učebných priestorov a didaktickej techniky - informačný seminár", súbor pdf, 95 kB, zverejnené 24.9.2013

         

 

 

Faktúry


Prehľad prijatých faktúr 2013, súbor pdf, 40 kB, zverejnené 15.11.2013www.ozhyl.sk