Občianske združenie - HÝĽ - Cieľové skupiny

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   

 

Cieľové skupiny

Predmetom projektu je zabezpečiť sprostredkovanie a priblíženie žiadaných informácií prostredníctvom cyklu prednášok na 2 informačných seminároch.

Výber účastníkov seminárov chceme realizovať priamymi kontaktmi, jednak so zámerom osobného pozvania účastníka, ale aj možnosti doplniť tématickú náplň seminárov tak, aby ich obsah bol pre učastníkov atraktívny a aktuálny.

1. cieľovej skupiny - zástupcovia podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje     Os 3 – podnikatelia z oblasti poľnohospodárstva a CR  so zameraním na oblasti ekosystémového manažmentu a manažmentu cestovného ruchu, otázok legislatívy EÚ v oblasti podnikania v poľnohospodárstve a ekonomiky a organizácii pri diverzifikácii podnikania, manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2. cieľovej skupiny - predstavitelia subjektov verejnej správy, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje    Os 3 – zástupcovia správy obcí (starostovia a jednotlivci z obecného zastupiteľstva) so zameraním na aktuálne otázky a zmeny v legislatíve SR v oblasti manažmentu a správy obce, legislatívnych  požiadaviek a ich zmien v oblasti zamestnávania a BOZP.

 


www.ozhyl.sk