Občianske združenie - HÝĽ - Informačný seminár Moderný manažment obce

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   

 

V dňoch 18.-19. septembra 2013 sme v priestoroch rekreačného zariadenia v Zlatej Idke realizovali prvú z dvoch podporených informačných aktivít  projektu - Informačný seminár MODERNÝ MANAŽMENT OBCE. Účastníci - zástupcovia samospráv z regiónu MAS Rudohorie v príjemnej atmosfére dvojdňovej aktivity získali aktuálne informácie  a  zároveň si v priebehu jednotlivých tématických vstupov vymenili názory a praktické skúsenosti na riešenie vybraných problémov, ktoré boli súčasťou tématického obsahu informačného seminára. Aktivita tiež pripela k budovaniu a prehlbovaniu kontaktov medzi zástupcami samospráv v regióne MAS. Účastníci vyjadrili s obsahom aj priebehom informačného seminára spokojnosť.

Publikácia pre účastníkov informačného seminára - Sprievodca manažmentu samosprávy, súbor pdf, 172 kB

Oprava textu 1. strana, súbor pdf, 41 kB

 

Ďalší študijný materiál

Trendy v súčasných manažmentoch subjektov verejnej správy, súbor pdf, 3,42 MB

Zákon č. 124-2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, súbor ppt, 244 kB

Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

 

 

Momenty z priebehu seminára


www.ozhyl.sk